Cookie Consent by Privacy Policies
 

Algemene-voorwaarden

1. Reikwijdte

Voor alle bestellingen via consumenten en ondernemers via onze online shop zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap dat bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties zonder dat we hier opnieuw naar hoeven te verwijzen. Als de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden, wordt de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden alleen onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. tweede Contractant, contract afsluiten

Het koopcontract wordt gesloten met Famecard24.nl.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen we een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling indient met behulp van de meegeleverde corrigerende hulpmiddelen en uitgelegd in het bestelproces. Het contract wordt gesloten door het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te accepteren door op de bestelknop te klikken. Direct na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Een bindend contract kan al als volgt worden afgesloten:

 • Als u creditcardbetalingen hebt geselecteerd, wordt het contract gesloten op het moment van debitering van de creditcard.
 • Als u de betaalmethode PayPal hebt gekozen, wordt het contract gesloten op het moment van bevestiging van de betalingsopdracht aan PayPal.
 • Als u de betaalmethode SOFORT Überweisung hebt gekozen, wordt het contract gesloten op het moment van bevestiging van de betalingsopdracht aan de SOFORT GmbH.
 • Als u de betaalmethode Giropay hebt gekozen, wordt het contract gesloten op het moment van bevestiging van de betalingsopdracht aan Giropay.

De beschikbare talen voor het contract zijn Duits en Engels.

We slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment hier op deze pagina worden bekeken. Uw eerdere bestellingen zijn om veiligheidsredenen niet langer toegankelijk via internet.

3 Leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen worden verzendkosten toegevoegd. U kunt meer informatie vinden over de hoeveelheid verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen onderweg. Ophalen van de goederen is helaas niet mogelijk.

4th Betaling
De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze shop:

Creditcard
Uw creditcard wordt belast na voltooiing van de bestelling.

Paypal
U betaalt het factuurbedrag via de online provider Paypal. U moet daar altijd geregistreerd zijn of u eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt meer informatie tijdens het bestelproces.

Onmiddellijke overdracht
We bieden ook ONMIDDELLIJKE overdracht. We ontvangen het overdrachtskrediet onmiddellijk. Dit versnelt het hele bestelproces. Het enige dat u nodig heeft, is een rekeningnummer, bankcode, pincode en TAN. SOFORT Überweisung maakt automatisch en in realtime een overboeking naar uw online bankrekening via het beveiligde, niet-verhandelbare betalingsformulier voor SOFORT GmbH. Het aankoopbedrag wordt onmiddellijk en rechtstreeks op de bankrekening van de handelaar overgemaakt. Als u de betaalmethode SOFORT Überweisung kiest, wordt een vooraf ingevuld formulier geopend aan het einde van het bestelproces. Dit bevat al onze bankgegevens. Bovendien worden het overschrijvingsbedrag en het gebruiksdoel al in het formulier weergegeven. U moet nu het land selecteren waarin u uw online bankaccount hebt en de bankcode invoeren. Voer vervolgens dezelfde gegevens in als bij het inloggen bij online bankieren (rekeningnummer en pincode). Bevestig uw bestelling door de TAN in te voeren. Onmiddellijk daarna ontvangt u de transactiebevestiging. In principe kan elke internetgebruiker de SOFORT-overschrijving als betaalmethode gebruiken als hij een geactiveerde online bankrekening met PIN / TAN-procedure heeft. Houd er rekening mee dat voor enkele banken de SOFORT-overschrijving nog niet beschikbaar is. Klik hier voor meer informatie over of uw bank deze service ondersteunt: https://www.sofort.com/ger-DE/general/fuer-kaeufer/fragen-und-antworten/


U betaalt het factuurbedrag via het online bankieren van uw bank, waarnaar u wordt doorverwezen in het bestelproces. U logt zoals gewoonlijk in, b.v. met rekeningnummer en pincode en autoriseer uw betaling, b.v. met een TAN. Uw bank moet deelnemen aan het Giropay-proces.

5 Garantie en garantie

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantierechten van toepassing. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken in gebruikte goederen één jaar vanaf levering van de goederen. Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken één jaar vanaf de overdracht van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het regresrecht volgens § 478 BGB blijven onaangetast.

Met betrekking tot ondernemers is de enige overeenkomst die van toepassing is op de staat van de goederen onze eigen informatie en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in het contract zijn opgenomen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere advertenties.

Als het geleverde artikel defect is, bieden we in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie door het defect te herstellen (reparatie) of door een defectvrij artikel (vervanging) te leveren.

Bovenstaande beperkingen en reducties in tijd zijn niet van toepassing op claims voor schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten

 • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
 • in geval van opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim en kwaadwilligheid
 • in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig een beroep kan doen (hoofdverplichtingen)
 • als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen
 • voor zover het toepassingsgebied van de Productaansprakelijkheidswet open is. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u op het product en op speciale informatiepagina's in de winkel.
 • 6 Aansprakelijkheid
 • Wij zijn altijd aansprakelijk zonder beperking voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten
  • in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
  • in geval van opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim
  • met garantiebelofte, indien overeengekomen
  • voor zover het toepassingsgebied van de Productaansprakelijkheidswet open is. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarvan de contractant regelmatig afhankelijk is van (hoofdverplichtingen) door lichte nalatigheid van de kant van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot De sluiting van het contract is beperkt tot voorzienbare schade, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht. Bovendien zijn schadeclaims uitgesloten.
   zevende Slotbepalingen
   Als u ondernemer bent, is de Duitse wet van toepassing met uitzondering van de VN-verkoopwetgeving. Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds, dan is onze statutaire zetel de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen u en ons.