Cookie Consent by Privacy Policies
 

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Famecard24.nl, Bozener Str 16, 41063 Moenchengladbach, Germany, partner@famecard24.com, telefoon: 022178965466) op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief, fax of e-mail die per post wordt verzonden). Mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk terugsturen naar Famecard24.nl, Bozener Str 16, 41063 Moenchengladbach, en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract o. De deadline wordt gehaald als u Stuur goederen voor het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt de kosten voor het retourneren van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

    Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:
  • Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

– Famecard24.nl, Bozener Str 16, 41063 Mönchengladbach, Germany, info@famecard24.de

– Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende service (*)

– Besteld op (*) / ontvangen op (*)

– Naam van de consument (en)

– Adres van de consument (en)

– Handtekening van de consument (en) (alleen bij kennisgeving op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.